W „Dotknąć rzeczywistości” Zbigniew Herbert napisał:
„Paracelsus powiedział, że stworzenie świata przez Boga było niedokończone, i że człowiek został powołany po to, aby dokończyć dzieło stworzenia. Jest to bardzo piękne humanistyczne wyznanie.
Poczucie kruchości i nikłości ludzkiego życia wyda się może mniej przygnębiające, jeśli umieści się je w łańcuchu dziejów, które są przekazywaniem wiary w celowość wysiłków i dążeń. Wtedy nawet trwoga będzie niczym innym, jak wołaniem o nadzieję.”

Jest mnóstwo piękna wokół nas, trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać. Pomnażanie tego piękna to zadanie artystów. Nie ma większej radości na tym świecie niż radość tworzenia. A jeśli dodatkowo efekty naszej pracy (często trudnej i żmudnej) dają radość innym, to czego więcej chcieć.